#13 Self Portrait Photography

توی این قسمت با آتوسا آل بویه گفت و گویی داشتیم در مورد سبک عکاسی ای که دنبال میکنه. یه چند تا از عکس هاش رو هم بررسی کردیم که ببینیم نظر ما به عنوان بیننده تا چه حد با هدف عکاس از ثبت اون عکس شباهت داشت

فقط یادتون باشه که قبل از گوش دادن به این قسمت حتما پروفایل اینستاش رو یه سری بزنید تا با سبک کارهاش بیشتر آشنا بشید چون توی این قسمت به صورت خاص در مورد چند تا از عکس هاش حرف میزنیم

https://www.instagram.com/atoosaalebouyeh/

قسمت سیزدهم پادکست عکاسی هیستوگرام

 

eppromo.jpg